Veiklos dokumentai

VILNIAUS PAVILNIO PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI >>

VILNIAUS PAVILNIO PROGIMNAZIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS >>

VILNIAUS PAVILNIO PROGIMNAZIJOS PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS >>

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS >>

MOKYMOSI PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ SUTARTIS >>

MOKYMOSI PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO I DALIES PROGRAMĄ SUTARTIS >>

VILNIAUS PAVILNIO PROGIMNAZIJOS TARYBOS NUOSTATAI >>

VILNIAUS PAVILNIO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS >>

VILNIAUS PAVILNIO PROGIMNAZIJOS SMURTO BEI PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS >>

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS >>

MOKINIŲ PAMOKŲ (UGDYMO DIENŲ) LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS >>

PRANEŠIMAS APIE MOKINIO NEDALYVAVIMĄ UGDYMO PROCESE (1priedas) >>

PRANEŠIMAS APIE MOKINIO NEDALYVAVIMĄ UGDYMO PROCESE (2 priedas) >>

PRAŠYMAS DĖL ATLEIDIMO NUO FIZINIO KRŪVIO AR FIZINIO KRŪVIO RIBOJIMO (3 priedas) >>

MOKINIO PAAIŠKINIMAS DĖL BE PATEISINAMOS PRIEŽASTIES PRALEISTOS(-Ų) PAMOKOS(-Ų) (4 priedas ) >>

ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI >>

SOCIALINĖS - PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS >>

PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ MOKYKLOJE IR TEISĖTŲ MOKINIO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE MOKYKLOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ TVARKOS APRAŠAS >>

PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ PAGALBOS PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO (PVZ.: VAISTŲ LAIKYMO, IŠDAVIMO, NAUDOJIMO IR KT.), JEIGU MOKINYS SERGA LĖTINE NEINFEKCINE LIGA, TVARKOS APRAŠAS >>

PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKOS APRAŠAS >>

VILNIAUS PAVILNIO PROGIMNAZIJOS NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS >>

GERO ELGESIO TAISYKLĖS VIRTUALIOJE APLINKOJE >>

VILNIAUS PAVILNIO PROGIMNAZIJOS SPINTELIŲ, SKIRTŲ MOKINIŲ ASMENINIAMS DAIKTAMS PASIDĖTI, NAUDOJIMO IR APSKAITOS TAISYKLĖS >>

NAUDOJIMOSI VILNIEČIO KORTELE TVARKOS APRAŠAS >>

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ VISOS DIENOS MOKYKLOS TVARKOS APRAŠAS >>

VILNIAUS PAVILNIO PROGIMNAZIJOS VISOS DIENOS MOKYKLOS DARBO TVARKOS APRAŠAS >>

 

 

Kontaktai

Adresas: Švarioji g. 33, Vilnius LT-11302 

Tel.: (8 5) 238 2701

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Progimnazija

Steigėjas — Vilniaus miesto savivaldybė

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga

Institucijos kodas: 191715435

© Copyright 2022. Vilniaus Pavilnio progimnazija

Search