Pavardė, vardas

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

  Elektroninis paštas

 

Burneikienė Laima                  

Logopedė        

Metodininkė       

laima.burneikiene@vilnius.eu

 

Butarevič Julija

Socialinė pedagogė

Socialinė pedagogė

julija.butarevic@vilnius.eu

 

Juravičienė Loreta

Psichologė

II kvalifikacinė kategorija     

loreta.juraviciene@vilnius.eu

 

Rutkauskaitė Jurgita

Specialioji pedagogė    

Specialioji pedagogė      

jurgita.rutkauskaite@vilnius.eu

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS DARBO LAIKAS, VEIKLOS KRYPTIS IR TURINYS

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ JULIJA BUTAREVIČ

El. paštas:  julija.butarevic@vilnius.eu

Tel. 8 619 39 285

 

 Savaitės diena

 Darbo laiko norma

 Fiksuotos darbo dienos valandos*

 Nefiksuotos darbo dienos valandos **

 Pietų pertrauka

 Pirmadienis

 Antradienis

36 val. per savaitę

8.45–17.00

1,5 val.

11.30–12.00

 Trečiadienis

8.30–17.30

1 val.

12.00–12.30

 Ketvirtadienis

8.30–17.00

1,5 val.

11.30–12.00

 Penktadienis

8.30–15.15

1 val.

12.00–12.30

 

31 val.

5 val.

 

Pastabos:

*Fiksuotos darbo dienos valandos (laikas) dirbamos progimnazijoje;

**Nefiksuotos darbo dienos valandos** (laikas)  –  dirbamos darbuotojo nuožiūra pasirinktoje vietoje, pasirinktu būdu ir laiku (prieš arba po darbo dienos valandų).


Socialinis pedagogas:

 • Padeda mokiniams adaptuotis mokykloje;
 • Teikia mokiniams reikalingas socialines pedagogines paslaugas;
 • Padeda spręsti mokinių lankomumo, užimtumo, elgesio ir socialines problemas;
 • Atstovauja ir gina vaiko teises mokykloje ir už jos ribų;
 • Vykdo prevencines programas;
 • Siekiant užtikrinti vaiko gerovę bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis.

 

Socialinio pedagogo funkcijos:

Siekdamas vaiko gerovės ir saugumo socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:

 • vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
 • konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
 • šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;
 • inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius;
 • atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus);
 • renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų ir mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;

 

Darbas mokyklos Vaiko gerovės komisijoje:

 • analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą;
 • nagrinėja mokinių nenoro lankyti mokyklą, mokyklos nelankymo, baimių eiti į mokyklą, nesėkmingo mokymosi priežastis, imasi veiksmų, padedančių sugrąžinti vaikus į mokyklą ir sėkmingai mokytis;
 • analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, sutartų tikslų dėl vaiko elgsenos gerinimo pasiekimo rezultatus, vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą, teikia rekomendacijų mokytojams dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo su vaikais, kurių elgesys yra nepageidaujamas;
 • konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais.

 

Mielas moksleivi, kreipkis, jei:

 • nori pasidžiaugti sėkme ar pasidalinti savo rūpesčiais, kartu paieškoti sprendimų ar tiesiog pabūti kartu...
 • kyla sunkumų moksluose, santykiuose su mokiniais, mokytojais, šeima ir nori apie tai pasikalbėti...
 • patyrei smurtą ir/ar patyčias ar žinai, jog tai patiria kiti mokiniai...
 • turi idėjų ir sumanymų, kuriuos norėtum įgyvendinti mokykloje organizuojant įvairias akcijas, renginius ir pan...

 

Tėvai gali kreiptis į socialinę pedagogę, kai:

 • kai vaikas turi bendravimo, elgesio, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų;
 • kai vaikas patiria patyčias, įvairių formų smurtą mokykloje;
 • kai vaikas turi bendravimo su bendraamžiais ar mokytojais sunkumų;
 • kai vaikas turi polinkį žalingiems įpročiams ar kitaip netinkamai elgiasi;
 • reikalinga informacija apie įstaigas, teikiančias socialinę, psichologinę ar kitą pagalbą.

 

Mokytojai gali kreiptis į socialinę pedagogę, jei:

 • pastebi, kad mokinys turi mokymosi ir/ar elgesio problemų;
 • reikalinga pagalba sprendžiant mokiniui ar mokinių grupei mokykloje iškilusias problemas, sunkumus;
 • mokiniui ar mokinių grupei reikalinga socialinė-pedagoginė pagalba;
 • organizuojant ir įgyvendinant socialinius ir/ar prevencinius projektus.

 

Kontaktai

Adresas: Švarioji g. 33, Vilnius LT-11302 

Tel.: (8 5) 238 2701

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Progimnazija

Steigėjas — Vilniaus miesto savivaldybė

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga

Institucijos kodas: 191715435

© Copyright 2022. Vilniaus Pavilnio progimnazija

Search