Vilniaus Pavilnio progimnazija

MOKYKLA, KURIOJE SVARBUS KIEKVIENAS

A+ R A-

VILNIAUS PAVILNIO PROGIMNAZIJOS NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS >>

VILNIAUS PAVILNIO PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI >>

MOKYKLOS 2019–2023 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS >> 

MOKYKLOS 2019 M. VEIKLOS PLANAS >>

2019 M. VEIKLOS ATASKAITA >>

 

MĖNESIO VEIKLOS PLANAI:

2021 M. GEGUŽĖS - BIRŽELIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS >>

2021 M. BALANDŽIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS >>

2021 M. KOVO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS >>

2021 M. VASARIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS >>

2021 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS >>

2020 M. GRUODŽIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS >>

2020 M. LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS >>

2020 M. SPALIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS >>

2020 M. BIRŽELIO-LIEPOS MĖNESIŲ VEIKLOS PLANAS >>

2020 M. VASARIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS >>

2020 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS >>

2019 M. GRUODŽIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS >>

2019 M. LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS >>

2019 M. SPALIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS >>

2019 M. BALANDŽIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS >>

2019 M. KOVO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS >>

2019 M. VASARIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS >>

2019 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS >>

2018 M. GRUODŽIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS >>

2018 M. LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS >>

2018 M. SPALIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS >>

2018 M. GEGUŽĖS - BIRŽELIO MĖNESIŲ VEIKLOS PLANAS >>

a

VILNIAUS PAVILNIO PROGIMNAZIJOS EDUKA ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI >>

MOKYKLOS 2019–2020 M. M. PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS >>

2018–2019 M. M. PROGIMNAZIJOS 2, 4, 6 KLASIŲ NMPP ATASKAITA >>

MOKYMOSI PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ SUTARTIS >>

MOKYMOSI PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO I DALIES PROGRAMĄ SUTARTIS >>

VILNIAUS PAVILNIO PROGIMNAZIJOS TARYBOS NUOSTATAI >>

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS >>

VILNIAUS „VILNIES“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS >> 

SMURTO BEI PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS >>

PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR PROGIMNAZIJOS NELANKYMO  PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS >>

MOKINIŲ SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS >>

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ VISOS DIENOS MOKYKLOS TVARKOS APRAŠAS >>

VILNIAUS PAVILNIO PROGIMNAZIJOS VISOS DIENOS MOKYKLOS DARBO TVARKOS APRAŠAS >>

 

 

 

 

 

  

5-8 klasių nuotolinio mokymo pamokų laikas*

1. 08.30 - 09.15

2. 09.25 - 10.10

3. 10.20 - 11.05

4. 11.25 - 12.10

5. 12.30 - 13.15

6. 13.25 - 14.10

7. 14.20 - 15.05

Pastaba: 25–30 min. pamokos skiriama mokytojo aiškinimui, bendrai (aktyviai) mokytojo ir mokinių veiklai, 15–20 min. pamokos skiriama savarankiškai mokinių veiklai. 

 

8-tų klasių mokinių projektas "Mūsų mokykla"

Psichologės patarimai

Pagalbos vaikams linija

Tiesioginė (online) konsultacija

Facebook

Naudojamės

eduka dienynas

Apklausa

Naudingos nuorodos