Vilniaus Pavilnio progimnazija

MOKYKLA, KURIOJE SVARBUS KIEKVIENAS

A+ R A-

VEIKLOS VIZIJA, MISIJA, VERTYBĖS

 

MOKYKLOS VIZIJA

Mokykla, kurioje svarbus kiekvienas.

 

MOKYKLOS MISIJA

Bendruomeniška mokykla, kiekvienam suteikianti galimybę įgyti kokybišką pradinį ir pagrindinį (I dalies) išsilavinimą:

 • telkianti bendruomenę, jos resursus mokymuisi, tobulėjimui, augimui;
 • maksimaliai orientuota į kiekvieno mokinio poreikių tenkinimą ir tobulėjimą;
 • kurianti modernią, inovatyvią, saugią aplinką sėkmingam mokymuisi ir tobulėjimui;
 • demokratiška, veikianti atsakingai ir atskaitingai.

 

VERTYBĖS

 

Atsakomybė – mokyklos bendruomenės sąmoningas pasirinkimas ir susitarimai dėl:

 • pareigingumo, sąžiningo požiūrio į save, atsakingo darbo atlikimo;
 • susitarimų ir įsipareigojimų laikymosi;
 • atskaitomybės už veiklą ir jos rezultatus principų ir būdų.

Pagarba – mokyklos bendruomenės geranoriškas susitarimas dėl:

 • tolerancijos nuomonių, sprendimų įvairovei, kitoniškumui;
 • kito žmogaus poreikių, jausmų ir orumo pripažinimo;
 • tikėjimu ir pasitikėjimu grįstų santykių puoselėjimo;
 • tautinės kultūros, daugiakultūriškumo puoselėjimo.

Tobulėjimas – mokyklos bendruomenės siekis ir susitarimai dėl:

 • nuolatinio mokymosi, kompetencijų auginimo;
 • atvirumo naujovėms;
 • unikalumo paieškų ir puoselėjimo;
 • ambicingumo (savivertės) auginimo.

Bendruomeniškumas  – bendruomenės narių pasiryžimas:

 • ieškoti ir palaikyti nuolatinį dialogą;
 • įsiklausyti ir girdėti vieniems kitus;
 • puoselėti tarpusavio pagalbą;
 • kurti ir puoselėti bendruomenės tradicijas.

Kūrybiškumas –  bendruomenės narių siekis:

 • kiekviename matyti asmenybę, unikalias jo savybes, gebėjimus, lūkesčius;
 • sudaryti sąlygas saviraiškai;
 • skatinti bandyti, nebijoti mąstyti ir veikti nestandartiškai, suklysti, apmąstyti kiekvieną patirtį;
 • kelti naujas idėjas, dalintis jomis ir jas įgyvendinti;
 • skatinti mokinių smalsumą, vaizduotę, atkaklumą, bendradarbiavimą;
 • kurti kūrybiškumą skatinančią aplinką.

 

 

5-8 klasių nuotolinio mokymo pamokų laikas*

1. 08.30 - 09.15

2. 09.25 - 10.10

3. 10.20 - 11.05

4. 11.25 - 12.10

5. 12.30 - 13.15

6. 13.25 - 14.10

7. 14.20 - 15.05

Pastaba: 25–30 min. pamokos skiriama mokytojo aiškinimui, bendrai (aktyviai) mokytojo ir mokinių veiklai, 15–20 min. pamokos skiriama savarankiškai mokinių veiklai. 

 

8-tų klasių mokinių projektas "Mūsų mokykla"

Psichologės patarimai

Pagalbos vaikams linija

Tiesioginė (online) konsultacija

Facebook

Naudojamės

eduka dienynas

Apklausa

Naudingos nuorodos