Vilniaus Pavilnio progimnazija

MOKYKLA, KURIOJE SVARBUS KIEKVIENAS

A+ R A-

Pagrindinės mokyklos psichologo veiklos kryptys:

 

Konsultavimas mokinio, turinčio asmenybės ir ugdymosi problemų (taip pat ir smurtą patyrusiam ar smurtavusiam), bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas.

Švietimas mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais. 

Psichologinis įvertinimas mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas, atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą.

Psichologinių problemų prevencija. Mokyklos psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.

_____________________________________________________________________________

Parengta pagal Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30d. įsakymu Nr. V-663.

5-8 klasių nuotolinio mokymo pamokų laikas*

1. 08.30 - 09.15

2. 09.25 - 10.10

3. 10.20 - 11.05

4. 11.25 - 12.10

5. 12.30 - 13.15

6. 13.25 - 14.10

7. 14.20 - 15.05

Pastaba: 25–30 min. pamokos skiriama mokytojo aiškinimui, bendrai (aktyviai) mokytojo ir mokinių veiklai, 15–20 min. pamokos skiriama savarankiškai mokinių veiklai. 

 

8-tų klasių mokinių projektas "Mūsų mokykla"

Psichologės patarimai

Pagalbos vaikams linija

Tiesioginė (online) konsultacija

Facebook

Naudojamės

eduka dienynas

Apklausa

Naudingos nuorodos