A+ R A-

INFONACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS

NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

NMPP uždaviniai:

  • suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus;
  • suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą;
  • nustatyti, kurioms mokykloms ar kuriems mokiniams reikia pagalbos;
  • atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus.

2020–2021 MOKSLO METŲ 

NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (NMPP)  TVARKARAŠTIS

Patikrinimo data

Savaitės diena

Patikrinimo pradžia

Patikrinimo tipas

Patikrinimo pavadinimas

Vykdymo vieta

2021-05-04

Antradienis

9 val.

e-NMPP

Skaitymas     (4 kl.)

Namai

 

10.30 val.

e-NMPP

Skaitymas     (4 kl.)

Namai

2021-05-06

Ketvirtadienis

9 val.

e-NMPP

Matematika   (4 kl.)

Namai

 

10.30 val.

e-NMPP

Matematika   (4 kl.)

Namai

2021-05-10

Pirmadienis

9 val.

e-NMPP

Skaitymas     (8 kl.)

Namai

2021-05-13

Ketvirtadienis

9 val.

e-NMPP

Matematika   (8 kl.)

Namai

 

ELEKTRONINIO NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO VILNIAUS PAVILNIO PROGIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS >>

e-NMPP progimnazijos aprašo 1 priedas >>

e-NMPP progimnazijos aprašo 2 priedas >>

 

Pamokų laikas

 

1 klasės

2-8 klasės

1 pam.

8.00-8.35

8.00-8.45

2 pam.

8.55-9.30

8.55-9.40

3 pam.

9.50-10.25

9.50-10.35

4 pam.

10.35-11.10

11.05-11.50

5 pam.

11.35-12.10

12.20-13.05

6 pam.

12.20-12.55

13.25-14.10

7 pam.

13.15-13.55

14.20-15.05

 

8-tų klasių mokinių projektas "Mūsų mokykla"

Psichologės patarimai

Pagalbos vaikams linija

Tiesioginė (online) konsultacija

Facebook

Naudojamės

eduka dienynas

Apklausa

Naudingos nuorodos